Clicky

VA-Keur


Waarom VA-keuren?

De belangrijkste reden zijn:

  • Investering in veiligheid van uw medewerkers;
  • De Arbowet verplicht een periodieke keuring;
  • Niet keuren is beboetbaar

Investering in veiligheid met I.T.S. Wormerveer B.V.

Machines, werktuigen en gereedschap slijten bij gebruik. Het laten keuren van deze arbeidsmiddelen is dus belangrijk. Daarom stelt de overheid het ook verplicht. Daarnaast verlengt een keuring vaak de levensduur van de machines. Zie een keuring dus als een investering. En blijkt er iets mis te gaan met het voertuig na de keuring, dan voorkomt u problemen met de verzekering of de arbeidsinspectie.

De voordelen van een periodieke keuring liggen dan ook voor de hand:

  • veiliger arbeidsmiddelITS-VA-keur-logo-240x300
  • veiliger in het verkeer
  • langere levensduur van het arbeidsmiddel.

Arbowet stelt keuring verplicht

Het keuren van arbeidsmiddelen (machines, werktuigen en gereedschap) is verplicht. In de Arbo-wet is sinds 1998 de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving stelt dat preventieve keuring een betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert. Zodra uw arbeidsmiddel een VA-keur keuring heeft doorlopen, voldoet u aan de wet. Bij goedkeuring kunt u een jaar lang verantwoord verder. Op afkeuring moet natuurlijk eerst een reparatie volgen.

Niet keuren is beboetbaar

Er geldt een normbedrag van € 900,- per machine, werktuig , gereedschap of apparaat. Verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen. Niet keuren betekent onnodige en onverantwoorde risico’s voor u, uw medewerkers en bijvoorbeeld uw medeweggebruikers.

Veiligheid voor u en uw medewerkers

Het nut van een keuring staat dus buiten kijf. Een keuring is een jaar geldig. Staat de veiligheid van u en uw medewerkers ook hoog op de lijst? Voldoe dan aan alle Arbowetgeving en laat uw arbeidsmiddelen tijdig keuren door een erkend VA-keurbedrijf. Laat u informeren over de mogelijkheden van een VA-Keuring uitgevoerd door onze gecertificeerde keurmeesters.

Call Now Button